Modernaus b?sto projektai
Header image

MBP

UAB „Modernaus b?sto projektai“ – ventiliuojam? fasad? ?rengimo lyderis Lietuvoje, tinkuojam? fasad? ?rengimas, moderni? fasado ?rengimo technologij? diegimas, fasadini? medžiag? efektyviausias panaudojimas, pastat? rekonstrukcijos ir statybos darb? kompleksinis ?gyvendinimas, parengiant investicinius ir techninius skai?iavimus, maksimaliai atpiginant statybos ir eksploatacijos kaštus, gerinant atliekam? darb? kokyb? ir statinius prikeliant naujam gyvenimui.